DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO TỒN DI SẢN THIÊN NHIÊN

CONSERVATION AND BUSINESS: CREATING A LEGACY

 

Buổi Hội thảo giới thiệu các khái niệm và sự liên kết giữa Bảo Tồn, Môi Trường và
Doanh Nghiệp trong việc tạo dựng và gìn giữ Di Sản Thiên Nhiên.

This seminar will introduce concepts on conservation, environment,
business and legacy and the intrinsic links between them.

Thời gian / Time  08:00 – 11:30, Thứ Tư, Ngày 29 tháng 11, 2017 /
Wednesday, November 29, 2017

Địa điểm / Venue   Học Viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật Soul / Soul
Music & Performing Arts Academy – SMPAA  – 214-216,
Pasteur, P. 6, Q.3, TP.HCM

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: For more information, please contact:

Ms. Thư Huỳnh – 0902 912 055 – thu.huynh@wildernessfoundation.org