Thu Huynh, the Forever Wild Rhino representative in Ho Chi Minh City, was recently invited to Saigon Kids Club where she did a presentation on rhino. An interactive lesson plan was drawn up where awareness of the rhino was created and the children enjoyed an interactive story about Hope the Rhino. Click the link below to read the story of Hope.

Cô Thư, Đại diện dự án Bảo tồn Tê giác tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có buổi chia sẻ tại Saigon Kids Club về Dự án Tê giác. Cô Thư đã chuẩn bị một đề tài tương tác thú vị với các bé xoay quanh kiến thức về tê giác. Cô Thư còn kể cho các bé nghe câu chuyện về bạn tê giác tên là Hope (Hy vọng) và các bé đã tỏ ra rất thích thú. Chúng ta có thể theo dõi câu chuyện theo link này các bạn nhé.

 

Click Here to Download A Story of Hope The Rhino

 

The children enjoyed colouring in time and they created a beautiful message of thanks on a rhino cut out.

The rhino poaching crisis has reached significant proportions and it is therefore important to making the youth aware of the importance of protecting the species.

Các bé rất thích tô màu và cắt hình những chú tê giác với nhiều thông điệp kèm theo nhằm giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về tầm quan trọng của chiến dịch bảo vệ các loài động vật hoang dã.